Robotyka

Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku

Klasa 1 SP

Klasa 2 SP

Klasa 3 SP

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Klasa II LO

Klasa III LO