O mnie

Kilka zdań o mnie

Nazywam się Krzysztof Dowgiert, jestem nauczycielem i informatykiem. Od czasu, kiedy jako uczeń klasy o profilu matematyczno-fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce zetknąłem się po raz pierwszy z komputerem, wiedziałem, że swoją przyszłość chcę związać z informatyką. Ukończyłem studia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Na studiach najbardziej podobały mi się zajęcia z robotyki i już wtedy stwierdziłem, że młodzież powinna mieć możliwość nauki robotyki już od najmłodszych lat. Będąc związanym z lokalną społecznością rozpocząłem pracę w zawodzie nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinie w 2009 roku. Przygotowanie pedagogiczne uzyskałem w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Pozyskując środki europejskie prowadziłem zajęcia z robotyki i informatyki.

Od 2012 roku rozpocząłem również prowadzenie warsztatów z robotyki w Białymstoku i okolicach. Współpracowałem ze Szkołą Podstawową nr 19, Zespołem Szkół Społecznych nr 2, Zespołem Szkół Katolickich, Prywatną Szkołą Podstawową Nr 8, Prywatnym Gimnazjum Nr 9, Fundacją Oikonomos z Supraśla, MOAK w Wasilkowie oraz firmą Sandsoft prowadzącą komercyjne warsztaty z robotyki pod marką Robospace. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. W 2015 współorganizowałem pierwszą edycję turnieju robotów dla dzieci i młodzieży Robogame w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Od 2016 rozpocząłem pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. W 2017 roku ukończyłem zdalnie studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki w szkole na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. W 2017 roku wdrożyłem w szkole Microsoft Office 365 oraz Google Workspace. Oprócz zajęć z informatyki i techniki prowadzę warsztaty z robotyki. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, rozwijając swoje zainteresowania związane z robotami i komputerami. Moi podopieczni zajmują czołowe miejsca w konkursach robotycznych. Jestem współorganizatorem turnieju dla dzieci i młodzieży Robogame, którego szkoła jest gospodarzem od 2017 roku.

Od 2020 roku jestem nauczycielem dyplomowanym. W Szkole Podstawowej nr 22 w Białymstoku zajęcia z robotyki odbywają się od pierwszej klasy. Natomiast w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku młodzież uczy się w klasach o profilu robotycznym i matematyczno-informatycznym z rozszerzoną informatyką i dodatkowymi zajęciami z robotyki i programowania prowadzonymi w oparciu o autorską innowację pedagogiczną. W 2020 roku otrzymałem tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Wdrożyłem bezpieczny Internet z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jestem trenerem drużyny robotycznej Ninjas Białystok, która odnosi sukcesy w międzynarodowym konkursie First Lego League. Otrzymałem certyfikat udziału w dwusemestralnym kursie doszkalającym z programowania w języku Python organizowanym przez Politechnikę Warszawską. Prowadzę koła informatyczne w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Biorę udział w programie Lekcja Enter. W 2021 roku szkolna pracownia informatyczna zyskała akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a uczniowie mogą zdawać certyfikaty umiejętności komputerowych ECDL.

Kontakt

Szkolny adres e-mail: dowgiert@zsoms.pl

Prywatny adres e-mail: krzysztof@dowgiert.com

Profil na Facebooku: Krzysztof Dowgiert | Facebook

Profil LikedIn: Krzysztof Dowgiert | LinkedIn

Moje filmy