Informatyka

Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku

Klasa 4 SP

Klasa 5 SP

Klasa 6 SP

Klasa 7 SP

Klasa 8 SP

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - zakres podstawowy

Klasa I LO

Klasa II LO

Klasa III LO

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - zakres rozszerzony

Klasa I LO rozszerzenie

Klasa II LO rozszerzenie

Klasa III LO rozszerzenie

Klasa IV rozszerzenie